RSS

  • Increase font size
  • Default font size
Na kontaktoni
Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike
Ministry of Foreign Affairs
Address: Bulevardi 'Gjergj Fishta', Nr 6. Tirana

Kontakto:
(Për informacione konsullore, legalizime, probleme të qytetarëve shqiptarë brenda dhe jashtë vendit), kontaktoni në:
Zyra e shtypit
Për lajme, kërkesë për informacion, intervista, botime etj kontaktoni në:
Kjo Adresë e Postës Elektronike është e mbrojtur nga reklamat e pa dëshirueshme.Ju duhet JavaScript e instaluar për ta lexuar
 
Posta Elektronike