RSS

  • Increase font size
  • Default font size
OJF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

QENDRA PËR ZHVILLIM KOMUNITAR "Sot për të Ardhmen"
www.cdc-tff.org

Fondacioni i Fëmijëve Shqiptarë "Domenick Scaglione"
www.albanianchildren.org

FSHSHC
Fondacioni Shqiptar i Shoqërisë Civile
www.a-csf.org

SIFE Albania
Student në sipërmarrje të lirë
www.sifealbania.org

ISB
Instituti i Studimeve Bashkëkohore
http://www.ics-al.org

AIIS
Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare
www.aiis-albania.org

ISPL
Instituti për Studimeve Publike & Ligjore
www.ipls.org

CO-PLAN
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit
www.co-plan.org

FONDACIONI SOROS
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
www.soros.al

PARTNERS ALBANIA
Qendra për ndryshim dhe menaxhimin e konfliktit
www.partnersalbania.org

CRCA
Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri 
www.crca.org.al

CARITAS
www.caritasalbania.org

QENDRA E STUDIMEVE PARLAMENTARE
www.ascpdp.org

KSHH
Komiteti Shqiptar i Helsinkit
www.ahc.org.al

ALBANIAN ART INSTITUTE
www.albaniaartinstitute.org

 
Posta Elektronike