RSS

  • Increase font size
  • Default font size
Strehimi Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike
E Premte, 18 Tetor 2013

Strehimi social do të jetë prioritet për qeverinë.

Pas një vlerësimi të kujdesshëm ligjor, do të shpërndahen me transparence apartamentet e ndërtuara.

Do të përmirësojmë legjislacionin për strehimin, për të garantuar që strehimi, si një e drejtë themelore, të ofrohet me cilësi, me efikasitet energjitik dhe të jetë i përballueshëm për të gjitha shtresat, edhe ato në nevojë.

Do të realizohet një zgjidhje defininitive e strehimit për familjet që mbetën të pastreha nga akti normativ i nëntorit të 2012-s.

Do të punojmë për të ristrukturuar programin e kreditimit të lehtësuar dhe për të ngritur partneritete publiko-private që mbështetin sektorin e strehimit social.

Do të krijojmë partneritete publiko-private, duke realizuar vënien në shërbim të kërkesës për banesa sociale të stokut të pashitur të industrisë së ndërtimit rezidencial.

 
Posta Elektronike