RSS

  • Increase font size
  • Default font size
Lista e Aktiviteteve
Lista kronologjike e aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë kryesisë shqiptare të KM të KiE-së Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Lista kronologjike e aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë kryesisë shqiptare të KM të KiE-së.  

Nr.

Aktiviteti

Institucioni përgjegjës

Koha

Vendi

1

Sesioni ministerial per marrjen e kryesisë          

MPJ            

23 maj 2012            

Strasburg            

2

Pritje e dhënë nga Zv/Kryeministri Haxhinasto me rastin e marrjes së Kryesisë së KiE, me trupin diplomatik të akredituar në Shqipëri.

MPJ

24 maj 2012  

Tiranë

3

Mbledhja e Byrosë dhe Komisionit të Përhershëm të Asamblesë Parlamentare të KiE-së.

Kuvendi/Sekretariati i delegacionit tonë parlamentar pranë Asamblesë Parlamentare të KiE-së  

24-25 Maj 2012

Tiranë

4

Vizitë në vendin tonë e Kryetarit të ri të Gjykatës së të Drejtave të Njeriut

Ministria e Drejtësisë/Avokatja e Përgjithshme e shtetit znj. Ledina Mandia.

7 qershor 2012

Tiranë

5

Mbledhja e parë e Komisionit të ri të KiE-së për Barazinë Gjinore (Gender Equality Commission-GEC), me pjesmarrjen e zv/Ministres se Punes dhe Çështjeve Sociale, znj. Filloreta Kodra.

Ministria e Punës, Cështjeve sociale dhe Shanseve të Barabarta,

6 -8 qershor 2012  

Strasburg

6

Mbledhja e Byrosë së Kongresit te autoriteteve lokale

Ministria e Brendshme, Zyra e Pushtetit lokal

14 – 15 qershor 2012  

Shqipëri

7

Pjesëmarrje dhe Raportim i Zëvendëskryeministrit dhe MPJ, Z. Edmond Haxhinasto në Sesionin e Këshillit të Përhershëm të OSBE-së, në cilësinë e Kryetarit të KM të KiE-së

Ministria e Punëve të Jashtme

14 – 15 qeshor

Vjenë

8

Seminar rajonal me temë: “Demokracia duhet të funksionojë për fëmijët”

Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta,Ambasada Polake në Tiranë,Fondacioni Fëmijët Shqiptarë, Zyra e KiE-së dhe e UNICEF në Tiranë

   

9

Organizimi i Tryezës së parë të rrumbullakët të Pikave fokale mbi Strategjinë e re të KiE-së 2012-2015 për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

19-20 qershor 2012

Strasburg

10

Lançimi i projektit mbi “Njohjen me vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut” për nxënësit e shkollave të mesme

Ministria e Arsimit  

25-26 qershor 2012

Tiranë

11

Pjesëmarrje e Kryeministrit, z. Sali Berisha në Sesionin e Asamblesë Parlamentare  

Kabineti i Kryeministrit/ Delegacioni ynë parlamentar në AP të KiE.

25-26 qershor 2012

Strasburg

12

Seminar me përfaqësues nga vendet e Ballkanit me Temë “Forcimi i partneritetit publik me atë privat për ngritjen e infrastrukturave sportive”për të rinjtë

Ministria e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve  

26-27 Qershor 2012

Tiranë

13

Seminar me rastin e 10 Vjetorit të krijimit të “Kodit të praktikave të Sjelljes së mirë lidhur me çështjet elektorale Komisionit të Venecias.

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve si përgjegjësi kryesor/(Kuvendi)

2-3 Korrik 2012  

Tiranë

14

Seminar ne nivel ekspertesh mbi situaten e rajonalizimit ne Shqiperi, progresi&sfidat

Ministria e Brendshme, Zyra e Pushtetit lokal

27 korrik 2012

Tiranë

15

Kampi i të Rinjve për Paqen” i KiE-së”.

Ministria e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve

Shtator 2012  

Shqipëri

16

Seminar pedagogjik mbi Memorien e Holokaustit dhe aktin e shqiptareve që mbrojtën Hebrenjtë gjatë Holokaustit

Ministria e Arsimit/Arkivat e shtetit

3-5 shtator 2012  

Tiranë

17

Takimi vjetor i Dimensionit fetar të Dialogut ndërkulturor të KiE”.

Ministria e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe sporteve  

3-4 shtator 2012  

Shqipëri

18

Seminar “Promovimi i te drejtave te njeriut ne nivel lokal dhe rritja e ndergjegjesimit ndermjet autoriteteve lokale dhe rajonale”.

Ministria e Brendshme, Zyra e Pushtetit lokal

7 shtator 2012.  

Tiranë

19

Konferencë për mbylljen e bilancit 3 vjeçar KiE-Qeveria shqiptare mbi Luftën kundër korrupsionit

Kabineti i Kryeministrit

10 shtator 2012

Tiranë

20

Mbledhje e Rrjetit të kontaktit të Komitetit parlamentar për luftën kundër dhunës ndaj grave me temë : “Roli i parlamenteve dhe parlamentarëve në nënshkrimin, ratifikimin dhe implementimin e traktateve ndërkombëtare

Kuvendi

13-14 shtator 2012

Tiranë

21

Konference e Kryetarëve të parlamenteve të shteteve anëtare të KiE-së.

Kabineti i Kryetares se Kuvendit

20-21 shtator 2012,

Tirane

22

Seminar “Bashkepunimi ne shume nivele per te kapercyer bashkepunimin nderkufitar”.

Ministria e Brendshme, Zyra e Pushtetit lokal

24 shtator 2012

Shqiperi

23

Seminar Rajonal mbi Trashëgiminë kulturore dhe natyrore në Evropën juglindore (Procesi i Ljubljanës)  

Ministria e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve  

29 shtator 2012

Shqipëri

24

Seminar mbi Politikat e Rinisë në Evropën Jug-Lindore

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Drejtoria për Rininë.

2-3 Tetor 2012  

Tiranë

25

Seminar “Forcimi i pjesemarrjes demokratike te qytetareve”.

Ministria e Brendshme, Zyra e Pushtetit lokal/ Bashkia Tiranë

5 Tetor 2012

Tirane

26

“Forumi i Parë Botëror për Demokracinë i Strasburgut”.

MPJ/Misioni ynë në KiE/Kabineti i Kryeministrit/MB

8 Tetor 2012 (ceremonia e hapjes)

Strasburg

27

Stenda me materiale nga pushteti lokal.

Ministria e Brendshme, Zyra e Pushtetit lokal  

20-22 tetor 2012

Strasburg

28

Konferencë e nivelit të lartë (Ministra të Brendshëm)   “Roli i decentralziimit ne konsolidimin e demokracise shqiptare dhe integrimi evropian i Shqiperise”. (Nese gjykohet e pershtatshme, mund te nenshkruhet edhe Protokolli).

Ministria e Brendshme, Zyra e Pushtetit lokal  

30-31 tetor 2012

Tiranë

29

Konferencë/seminar mbi "Zbatimin e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në shtetet anëtare" në nivel agjentësh qeveritarë dhe përfaqësues nga Gjyk. Kushtet. ose të Larta të shteteve anëtare + gjyqtarë nga Gjykata e Strasburgut dhe 1 ose 2 përfaqësues OJF ndërkombëtare

Ministria e Drejtësisë/Avokatja e Përgjithshme e shtetit znj. Ledina Mandia.

(1 ditë e gjysëm) tetor 2012 (për t’u konfirmuar vetëm data)

Shqipëri

30

Konferenca e nivelit të lartë “Të jetojmë së bashku”

MPJ

8-9 nëntor 2012

Tirane

 
 
Posta Elektronike