AKTET NDËRKOMBËTARE NË FUQI PËR REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Shtyp
E Hene, 12 Korrik 2010