Lidhje Shtyp
E Enjte, 19 Gusht 2010
 • Presidenti
 • Kuvendi
 • Ministria e Mbrojtjes
 • Ministria e Brendshme
 • Ministria e Punëve të Jashtme
 • Ministria e Integrimit Evropian
 • Ministria e Financave
 • Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
 • Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit
 • Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Ministria e Drejtësisë
 • Ministria e Kulturës
 • Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
 • Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike
 • Ministria e Shëndetësisë
 • Ministria e Energjisë dhe Industrisë
 • Ministria e Mjedisit
 • Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave